Monday, April 20, 2009

Okupljanje Isterivača 25. aprila !

Znajući da se svaki isterivački samit na kraju završi iscrpljujućom diskusijom, mislim da ne bi bilo loše unapred odrediti temu, kako bi zvanice mogle da dođu pripremljene. Evo ja stavih nekoliko predloga na glasanje, a ko ima neki svoj, slobodan je da isti pridoda.
Što se ostatka dnevnog reda tiče, mislim da zamerki nema.